ΗΣΑΠ Πειραιάς-Κηφισιά

Πειραιάς-Κηφισσιά προ ανακαίνισης επιδομής (3 μέρη)

 

Μέρος 1/3 Πειραιας - Μοναστηράκι

Γραμμή ΗΣΑΠ Πειραιάς Κηφισιά Μέρος 1/3 Πειραιας - Μοναστηράκι Πριν την ανακαίνιση (Για τους λάτρεις της γκανάτσας)

Posted by Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου on Tuesday, August 16, 2016

 

 

Μέρος 2/3 Μοναστηράκι - Περισσός

Γραμμή ΗΣΑΠ Πειραιάς Κηφισιά Μέρος 2/3 Μοναστηράκι - Περισσός

Posted by Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου on Saturday, August 20, 2016

 

 

Μέρος 3/3 Περισσός - Κηφισιά

Γραμμή Η.Σ.Α.Π Πειραιάς - Κηφισιά Μέρος 3/3 Περισσός - Κηφισιά

Posted by Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου on Thursday, August 25, 2016