Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι - Ε.Η.Σ

Από τη συνεργασία αυτή προκύπτουν δύο Εταιρίες: η Ηλεκτρική Εταιρία Μεταφορών (ΗΕΜ), που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση των Τραμ και της Γραμμής της Κηφισιάς και οι Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι (ΕΗΣ). Οι ΕΗΣ αντικαθιστούν τους ΣΑΠ και ταυτόχρονα δεσμεύονται να βελτιώσουν την υπάρχουσα γραμμή και να επεκτείνουν την υπόγεια σήραγγα ως το σταθμό «Αττική» με διπλή γραμμή για να ενωθεί ο Ηλεκτρικός με την Κηφισιά, με νέο, υπόγειο σταθμό κάτω από την «Ομόνοια». Ταυτόχρονα, ξεκινούν το ίδιο έτος την κατασκευή νέου σταθμού στον Πειραιά.

Τα έργα της πρώτης επέκτασης του Σιδηροδρόμου για πάνω από τριάντα χρόνια, ξεκινούν τον Ιανουάριο του 1928. Στις 21 Ιουλίου 1930 εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο ο υπόγειος σταθμός της Ομόνοιας. Το 1937 η ΗΕΜ αναλαμβάνει την Ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου Κηφισιάς και το 1938 καταργεί το Θηρίο για τη συνέχιση του έργου. Ο σιδηρόδρομος όμως θα αργήσει να προχωρήσει βορειότερα, καθώς ο πόλεμος θα εμποδίσει τη συνέχεια των έργων.

Τελικά, το 1948 εγκαινιάζεται ο σταθμός «Βικτώρια» και το 1949, ο σταθμός «Αττική». Το 1950 παραχωρείται από την ΗΕΜ στην ΕΗΣ η ολοκλήρωση του έργου Ηλεκτροκίνησης και η εκμετάλλευση του σιδηροδρόμου Αθηνών - Κηφισιάς. Οι ΕΗΣ συνεχίζουν τα έργα, που προχωρούν σταδιακά για να ολοκληρωθούν το 1957 με τη λειτουργία του σταθμού της Κηφισιάς. Πλέον ο αστικός σιδηρόδρομος, που είναι γνωστός ως «Ηλεκτρικός», ενώνει τον Πειραιά με την Κηφισιά. Τα τελευταία 55 χρόνια δεν έχει επεκταθεί πέρα από την Κηφισιά.

Το 1976 οι Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι, πενήντα χρόνια από την ίδρυσή τους, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκτούν το όνομα Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς (ΗΣΑΠ). Η εταιρεία λειτουργεί με αυτό το όνομα μέχρι το 2011, όταν συγχωνεύεται με την Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ), και την ΤΡΑΜ Α.Ε. Από τη συγχώνευση προκύπτει η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)

Μεταξύ 2001 και 2004, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έλαβε χώρα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναπλάσεων των σταθμών του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, ενώ μεταξύ 2008 και 2011, εκτελέστηκαν έργα ανακατασκευής της γραμμής από το Νέο Φάληρο μέχρι την Κηφισιά.